Testimonial

Hi Rachana The information you gave about the right issue really helped me. And I added some shares to PNB HF So that I will be eligible for the right entitlement
Leena Dugad
Leena Dugad
Leena Dugad
2) स्टॉक मार्केट ची गरज का पडली? Second income आणि financial back up कोरोना ने संपूर्ण जगाला जीवनाचं एक रोद्र रूप दाखवलं आणि त्या मुळे भल्या भल्यांची पायाखालची जमीन सरकली आणि आपण कामावर जाऊ शकत नसेल तर आर्थिक गणित कसं सोडवायचं याची मार्गदर्शन शोधू लागली 1 कुठलीही scheme किंवा investment पूर्ण खात्री करून स्वतः च manage करा 2 seek help एखाद्या अनुभवी आणि निष्णात व्यक्ती कडून समजावून घ्या 3 discuss गुंतवणूक करतांना काही अडचण आली तर मोकळेपणाने share करा 4 सगळ्या गोष्टी सहजतेने हाताळली पाहिजेत आपली गुंतवणूक योग्य रिटर्न देणारी हवी त्यासाठी एक प्रकाश झोत टाकण्यासाठी म्हणून रचना मॅडम सारखी एखादी मार्गदर्शिका आपली मदत करण्यासाठी social media through आल्या त्या बद्दल खूप आभार
Dr Pallavi Jitendra Kulkarni
Dr Pallavi Jitendra Kulkarni
Dr Pallavi Jitendra Kulkarni