क्षमस्व - हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही

म्यूचुयल फंडस् चे धडे

Instructor: CA Rachana Ranade

Language: Marathi

Validity Period: 365 Days

$0.00 18% GST सह

या कोर्समध्ये, तुम्ही म्युच्युअल फंडाच्या मूलभूत गोष्टी, त्यांचा इतिहास, प्रकार, गुंतवणूक धोरणे, फायदे आणि जोखीम या सर्व गोष्टी शिकाल. कोर्स संपेपर्यंत, तुम्हाला म्युच्युअल फंड कसे कार्य करतात आणि तुमच्या गुंतवणुकीची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांपैकी कोणता पर्याय चांगला आणि आवश्यक आहे हे ठरवता येईल.

This Course includes
  • Video Lectures
  • Practical Demonstrations
  • Quiz
  • Downloadable Resources
  • Zoom Sessions
  • Community